Disclaimer BeursKompas

De informatie op de website en in de nieuwsbrief van BeursKompas vormt geen beleggingsadvies volgens het financieel recht.

BeursKompas garandeert geenszins dat besproken aandelen, fondsen, opties of strategieën ook daadwerkelijk passen volgens uw persoonlijke beleggersprofiel. Vraag hierover raad aan uw financiële tussenpersoon.

De artikels zijn een loutere weergave van de visie van de auteur en dienen dus niet aanzien te worden als persoonlijk advies. U draagt bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid indien u gebruik maakt van deze publicaties bij uw eigen beleggingsbeslissingen. De auteur kan zelf handelen in de besproken aandelen, fondsen en opties.

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Hoewel de gebruikte informatie werd verkregen uit betrouwbare bronnen kan BeursKompas niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze onjuist, onvolledig of niet meer up-to-date blijken te zijn.

Hou er rekening mee dat beleggen in aandelen risico’s met zich meebrengt. Beleggers moeten in staat zijn het economische risico hiervan in te schatten en bereid zijn in voorkomend geval geheel of gedeeltelijk hun kapitaal te verliezen.

Alle artikels uitgegeven door BeursKompas zijn 100 % onafhankelijk. Er worden GEEN vergoedingen ontvangen van financiële instellingen of de bedrijven die worden besproken. Enige vorm van vergoeding is het betalend abonnement op het beleggersblad van BeursKompas zelf.

Deze uitgave mag in zijn geheel niet openbaar gemaakt of doorgegeven worden zonder schriftelijke toestemming van BeursKompas.

Indien u citaten wenst te publiceren kan dit zonder enige vorm van voorafgaande goedkeuring mits vergezeld van de bronvermelding “Bron: BeursKompas.be”.

BeursKompas heeft het recht om deze disclaimer te wijzigen.

01.10.2018