Cookiebeleid BeursKompas

BeursKompas met maatschappelijke zetel te Espenstraat 2 – 9030 Gent (België) is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij Lieven Willems op volgend e-mailadres lieven@beurskompas.be.BeursKompas vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar BeursKompas-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. BeursKompas wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op BeursKompas-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst BeursKompas u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. BeursKompas wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. BeursKompas heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “BeursKompas”-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die BeursKompas aanbiedt en die toegang geven tot BeursKompas content.Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.BeursKompas kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante BeursKompas-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op BeursKompas-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:Internet Explorer (externe link)Chrome (externe link)Firefox (externe link)Safari (externe link)Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die BeursKompas op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Functionele cookies: Deze cookies zijn specifiek om een WordPress-website correct te laten werken. Zij zorgen voor een beter beheer van bepaalde functionaliteiten van de website. Deze cookies zijn anoniem (niets van de ingezamelde informatie laat zich aan uw identiteit koppelen).Statistische cookies: De website maakt gebruik van de diensten van Google Analytics (voor meer info zie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage) en Agile CRM (voor meer info zie https://www.agilecrm.com/legalese/general/cookie-policy) om het aantal bezoekers aan de website en hun gedrag te analyseren. Deze statistische cookies leveren informatie op over onder meer het aantal bezoekers, waar die zich bevinden, wat hun traject is doorheen de website (hoe en via welke pagina zij in de site gekomen zijn, welke pagina’s zij verder geraadpleegd hebben en via welke pagina zij de site weer verlaten hebben), het ogenblik van het bezoek, enz. Deze cookies zijn anoniem indien u nooit contact opgenomen hebt met BeursKompas. Indien u reeds met het CRM-systeem bent verbonden dan zijn deze cookies niet meer anoniem. Indien u wenst uit ons bestand geschrapt te worden dan kan dit steeds op eenvoudig verzoek via lieven@beurskompas.be.Levensduur van cookies kan tot 2 jaar oplopen of zolang u vermeld bent in ons CRM-systeem.

Wijzigbaarheid

BeursKompas heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 1 oktober 2018.